Odłów kontrolny suma na jeziorze Sowica

Zgodnie z komunikatem Okręgu PZW w Elblągu informujemy, że w dniach 7 i 8.12.2019r. zostaną przeprowadzone odłowy selekcyjne na j. Sowica (Mętne) przy użyciu niewodu. Odłów zostanie przeprowadzony na wniosek ZK PZW w Prabutach i pod nadzorem wyznaczonych przez ZK PZW w Prabutach – członków tego koła oraz pracowników biura. Wszystkie odłwione ryby, z wyłączeniem suma europejskiego, po odłowie zostaną wypuszczone do wody.