Opłaty, przepisy

Zakup zezwoleń na wody PZW:

  • W każdy piątek w godz. 17.00 – 17.30 w siedzibie Koła w Bramie Kwidzyńskiej przy
    ul. Kwidzyńskiej 1 w Prabutach.
  • Sytem eOkoń

OPŁATY:

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANI, SLIPU, WIATY I KŁADEK WĘDKARSKICH 

NA JEZIORZE SOWICA

Gospodarzem jeziora jest koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 16 Prabuty

1.      Korzystać z wiaty mogą członkowie PZW, natomiast pozostałe osoby za zgodą               prezesa koła lub gospodarza jeziora.

2.      Pierwszeństwo korzystania z kładek mają wędkarze, członkowie PZW.

3.      Biwakowanie możliwe jedynie za zgodą i w miejscach wyznaczonych przez prezesa       koła lub gospodarza jeziora. Zapewniony musi być swobodny dojazd i dojście do           kładek.

4.      Cumowanie łodzi na stałe możliwe jedynie za zgodą i w miejscu wyznaczonym               przez prezesa koła lub gospodarza jeziora.

Zabrania się:

1.      Wodowania łodzi poza miejscem do tego wyznaczonym (slip za plażą).
2.      Stawiania samochodów w pobliżu slipu w sposób utrudniający wodowanie łodzi.
3.      Cumowania łódek bezpośrednio przy kładkach.
4.      Skakania do wody i kąpieli przy kładkach.
5.      Palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi.
6.      Organizowania imprez przy kładkach i na przystani wędkarskiej bez uzgodnienia z zarządem.
7.      Wjeżdżania na kładki rowerami, motocyklami, quadami i innymi pojazdami.
8.      Zaśmiecania i niszczenia zieleni.
9.      Niszczenia urządzeń i kładek wędkarskich.
10.  Głośnego zachowania się utrudniającego połów ryb.
11.  Pozostawiania na kładkach wędkarskich wędzisk i innego sprzętu bez opieki.

ZARZĄD KOŁA NR 16 PZW PRABUTY