Ważność kart wędkarskich

Zarząd główny PZW poinformował iż tylko karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy przedłużania.

Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność.

W związku z powyższym posiadacze kart wędkarskich sprzed 31.01.1997r. muszą ponownie zdać egzamin na kartę i wyrobić nowy dokument w Starostwie Powiatowym.

Zarząd Koła PZW w Prabutach w dniu 22.02.2019r. podjął uchwałę zwalniającą członków naszego koła których taki przypadek dotyczy  z  opłaty egzaminacyjnej.

Wyjaśnienia odnośnie ważności karty wędkarskiej.