Zarybienie kroczkiem lina

W dniu 02.10.2019 miało miejsce zarybienia jeziora Sowica kroczkiem lina w ilości 100kg. Narybek dostarczył pracownik Okręgu Elbląg.

Galeria z wydarzenia w zakładce „Nasza woda„.