Zarybienie kroczkiem lina

W dniu  14.11.2022 miało miejsce zarybienie jeziora Sowica kroczkiem lina w ilości 100 kg (dane z Okręgu). Narybek dostarczył pracownik Okręgu Elbląskiego.