Nasza woda

Jezioro Sowica (ID hydrograficzne 52239)

Informujemy Państwa, że wodą nad którą sprawujemy opiekę jako Koło PZW jest jezioro Sowica.

Serdecznie zapraszamy nad nasze jezioro, jednocześnie pamiętajmy o przestrzeganiu zasad regulaminu: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANI, SLIPU, WIATY I KŁADEK WĘDKARSKICH NA JEZIORZE SOWICA

Jest to jezioro wytopiskowe zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisły. Położone na Pojezierzu Iławskim (współrzędne 53°45′10″N19°14′23,6″E lub 53.75361119.241111). Jezioro Sowica ma powierzchnię 77,99 ha z średnią głębokością 2,5 m, natomiast maksymalna głębokość dochodzi do 4,8 m. Cieki wodne które łączą zbiornik z rzeką Liwą, mają charakter tylko okresowy. Stoki misy są strome, dno wyrównane na znacznym obszarze, słabo urozmaicone, z jednym niewielkim przegłębieniem w centralnej części akwenu. Zlewnia jeziora jest terenem pagórkowatym. Brzegi są zróżnicowane od wysokich i stromych do płaskich, a nawet podmokłych. W północnej części strome brzegi porośnięte są lasem.

Na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. W okolicy brzegów akwenu nie wystepują żadne istotne dla jakości jego wód zagrożenie typu fermy, składowiska odpadów, składowiska śmieci itp. Gmina posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (załączniki do studium) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wyznaczona w nim odległość zabudowy stałej od brzegu jeziora nie może być niższa niż 200 metrów. Do pobrania MPZP terenów rekreacyjnych jeziora Sowica oraz MPZP Sowica Zachód plus załącznik mapowy. Okolice możemy podejrzeć w systemie informacyjnym Miasta i Gminy Prabuty.

Przez okolicznych mieszkańców jezioro zwyczajowo nazywane jest Mętne lub Suskie. Jezioro posiada niewielką wyspę o powierzchni 7,1 ha, która zlokalizowana jest w jego północnej części. Przybrzeżny pas wodny porasta roślinność wynurzona (głównie trzcina), natomiast zatoki jeziora obfitują w typową roślinność wodną z przewagą grążela żółtego.

Miłośnicy metod spinningowej i żywca mogą cieszyć się połowem drapieżników, w szczególności szczupaka, sandacza, okonia i suma. Także miłośnicy ryby białej mogą łowić dużego karpia, lina i leszcza. 

Nad jeziorem od strony wschodniej umiejscowionych jest 25 kładek wędkarskich, wybudowanych staraniem miejscowego Koła PZW. Do każdego pomostu możliwy jest dojazd samochodem. Około 100m od plaży zlokalizowany jest slip do wodowania łodzi wędkarskich, a około 700 metrów zlokalizowana jest Wiata Stanicy Wędkarskiej, która jest stałym miejscem spotkań i zawodów organizowanych przez nasze Koło nr 16 PZW Prabuty. Od strony południowej przy drodze wojewódzkiej nr 521 zwyczajowo cumowane są łodzie wędkarskie, do których zapewniony jest swobodny dojazd i parking.

Dzięki staraniom członków koła PZW Prabuty, jezioro jest systematycznie zarybiane. We współpracy z Policją objęte jest stałym monitoringiem Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej. Przy południowym brzegu jeziora ma swój bieg droga wojewódzka nr 521 łącząca miasta Iława i Kwidzyn i zlokalizowana jest plaża miejska. Około 50m za plażą znajduje się slip do wodowania łodzi wędkarskich. Wschodnią stroną jeziora przebiega trasa rowerowa Szlaku Zamków Powisla (więcej oraz mapa ).

Dane batymetryczne jezior w okolicach Prabut:

 

ZARYBIENIA

31 października 2023: 100kg kroczek lina

19 kwietnia 2023: 60tys. narybek żerujący szczupaka

 

16 listopada 2022: 60kg narybek jesienny szczupaka

14 listopada 2022: 200kg kroczek karpia

15 listopada 2021: 78kg narybek jesienny szczupaka

06, 21 października 2021: 26kg narybek jesienny sandacza

14 października 2021: 25kg narybek podchowany węgorza

 

25 października 2020: 26kg narybek jesienny sandacza

15 października 2020: 100kg kroczek lina i narybek jesienny szczupaka

 

29 wrzesień 2020: 100kg. kroczek karasia

26 luty 2020: 200kg. kroczek karpia

02 października 2019: 100kg. kroczek lina

07 czerwca 2019: 16000 szt. narybek letni sandacza

11 maja 2019: 20 kg narybek podchowany węgorza

08 maja 2019: 16 000 sztuk narybku żerującego szczupaka

22 maja 2018: 16 000 sztuk narybku letniego sandacza

25 kwietnia 2018: 80 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka

16 kwietnia 2018: 100kg lina

9 listopada 2017 roku: 100kg lina

5 października 2017 roku: 20kg (ok 600 szt) sandacza „palczaka”

18 kwietnia 2017 roku: 50 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka.

17 kwietnia 2015 roku: 80 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka. Zarybienie odbyło się na zlecenie PZW Oddział Elbląg.