Zarybienie kroczkiem lina

W dniu  31.10.2023 miało miejsce zarybienie jeziora Sowica kroczkiem lina (10-20cm) w ilości 100 kg (dane z Okręgu). Narybek dostarczył pracownik Okręgu Elbląskiego.

Galeria z wydarzenia w zakładce „Nasza woda„.